สสท. ได้ปรับปรุงข้อมูลและแผนที่โครงข่ายทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ เป็นระยะทางกว่า 150,000 กม.


<< Download บอร์ดประชาสัมพันธ์ >>
:: เข้าสู่หน้าหลัก ::