* สมาชิกที่ได้ทำการสมัครสมาชิกก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 กรุณาสมัครสมาชิกใหม่

  • ชื่อผู้ใชัระบบ :

  • รหัสผ่าน :

สรุปรายงานรายจังหวัด | สรุปรายงานรายตำบล

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลสายทาง

  1. สมัครสมาชิก เพื่อระบุชื่อผู้นำเข้าข้อมูล และหน่วยงานของท่าน พร้อมกำหนด Username และ Password ของท่านในการเข้าใช้งานระบบ
  2. หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว ท่านสามารถใช้ Username และ Password ตามที่สมัครสมาชิก เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลตามหน่วยงาน (อปท.) ที่ท่านระบุไว้
  3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงตารางรายชื่อสายทางที่หน่วยงานท่านเคยนำเสนอมาเพื่อจัดทำแผนแม่บท ระยะที่ 1 (ถ้ามี)
  4. กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลสายทางเดิมที่มีอยู่ในระบบแล้ว ให้คลิกเม้าส์ (กด) ที่คำว่า “แก้ไขข้อมูล ที่สายทางที่ท่านต้องการแก้ไข”
  5. กรณีต้องการเพิ่มสายทางใหม่ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกเม้าส์ (กด) ที่คำว่า “เพิ่มข้อมูลแบบสอบถามสายทางในระยะที่ 2”

*หมายเหตุ วิธีการและข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำเข้ารูปภาพและแผนที่ มีอธิบายที่หน้าโปรแกรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวพินธ์ญา โทร. 02-653-7541 089-206-5187, 081-984-3698, 089-810-6298